Oglas

JEDRILIČARSKI KLUB „OMIŠ“

Obala Gusara bb, 21310 Omiš OIB 23584826550 IBAN HR14 2340 0091 1106 7626 4

www.jkomis.hr jedrenjeomis@yahoo.com

image002OTVORENO PRVENSTVO HRVATSKE U JEDRENJUimage001

OMIŠ 08. – 11. 09. 2016.

KLASA OPTIMIST (U 12)

OGLAS REGATE

 

 1. ORGANIZATOR

     Jedriličarski klub “Omiš” 21310 Omiš, Obala gusara bb.

    Suorganizator Hrvatski jedriličarski savez

 1. MJESTO ODRŽAVANJA

Omiš,ŠNRD Omiš,akvatorij grada Omiša

 1. PRAVILA

  1. Regata će se voditi prema pravilima definiranim u Pravilima jedriličarskih natjecanja (Regatnim pravilima).

  2. Primjenjvat će se pravila klase koja se natječe.

  3. Upute za jedrenje.

 1. REKLAMIRANJE

Od jedrilica se može zahtijevati da ističu reklamu sponzora regate.

 1. PRAVO SUDJELOVANJA I PRIJAVA

  1. Na regati mogu sudjelovati svi/e jedriličari/ke rođeni 2005. i mlađi.

  2. Pravo natjecanja imaju jedriličari verificirani kod svojih nacionalnih Saveza za 2016.

  3. Jedrilice s pravom sudjelovanja mogu poslati popunjen obrazac prijave u privitku, na adresu: Jedriličarski klub “Omiš”, Obala gusara bb 21310 Omiš ili na e-mail: jedrenjeomis@yahoo.com ili faksom na: 021 757 240 do 26. kolovoza 2016. On line predprijave mogu se ispuniti na web stranicama kluba; www.jkomis.hr najkasnije do 26.08.2016.

  4. Naknadne prijave biti će prihvaćene uz dvostruku startninu.(vidi točka 6.)

  5. Prijava nije konačna dok nije objavljena registracija. Svi prijavljeni natjecatelji moraju se registrirati u uredu regatnog odbora najkasnije do 10 sati 09.09.2016.godine

 1. STARTNINA

Startnina

Do 26.08.

Kasne startnine

Od 27.08.

Startnina po jedriličaru

200 KN

400 KN

Jedriličari verificirani

Kod HJS-a prema

pravilniku

100 KN

200 KN

Uplatu startnina za verificirane jedriličare HJS-a treba izvršiti na žiro račun kluba kod

PBZ IBAN: HR14 2340 0091 1106 7626 4

 1. Za ostale prilikom registracije

 2. U slučaju ne dolaska startnina neće biti vraćena

 1. RASPORED

Datum

Vrijeme

08. Rujan

14:00 – 20:00

Registracija, Premjeravanje

09 Rujan

08:00 – 10:00

Registracija, Premjeravanje

13:00

Signal upozorenja

10. Rujan

13:00

Signal upozorenja

11. Rujan

13:00

Signal upozorenja

11. Rujan

16:30

Podjela nagrada

 1. FORMAT NATJECANJA

Ako se prijavi veći broj natjecatelja jedrit će se u grupama

 1. PREMJERAVANJA

  1. Svaka jedrilica mora predočiti valjanu svjedodžbu prilikom prijave .

  2. Broj na jedru mora odgovarati broju jedra u svjedodžbi.

 1. UPUTE ZA JEDRENJE

Upute za jedrenje će biti dostupne prilikom prijave.

 1. KURS

Jedrit će se trapezoidni kurs .

 1. BODOVANJE

Predviđeno je 5 jedrenja od kojih je potrebno održati 2 jedrenja kako bi prvenstvo bila valjano.

Kada se dogotovi više od tri jedrenja bodovi serije jedrilice biti će zbroj njezinih bodova u svim jedrenjima isključujući njezine najlošije jedrenje.

 1. BRODOVI PODRŠKE

Brodovi podrške moraju biti označeni brojem koje će dobiti prilikom upisa.

 1. SMJEŠTAJ JEDRILICA

Jedrilice moraju biti na dodijeljenim mjestima od starne organizatora tijekom svih dana održavanja Prvenstva.

 1. RADIO VEZA

Jedrilica ne smije dok se natječe radiom niti odašiljati, niti primati obavijesti koje nisu dostupne svim jedrilicama. Ovo ograničenje se također primjenjuje na mobilne telefone.

 1. NAGRADE

Prvenstvo Hrvatske

a. HJS će dodijeliti medalje za prva tri u ukupnom poretku i prve tri djevojčice

b. Organizator će nagraditi prvaka i prvakinju Hrvatske

Organizator će dodijeliti nagrade

a. Za prva tri dječaka i prve tri djevojčice u ukupnom poretku

b. Za prva tri dječaka i prve tri djevojčice u ukupnom poretku do 10.godina godište 2007. i mlađi

c. Za najmlađeg jedriličara i najmlađu jedriličarku uz uvjet da moraju odjedriti najmanje jedan plov

d. Organizator zadržava pravo proširenja nagrada

 1. NASLOVI

a. Jedriličari koji nisu iz Hrvatske se mogu natjecati, ali naslovi će se dodijeliti samo hrvatskim jedriličarima.

b. Naslov Prvaka/inja Hrvatske će se dodijeliti prvoplasiranom/oj jedriličaru/ki iz Hrvatske.

 1. OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

Natjecatelji sudjeluju u regati u potpunosti na osobni rizik. Vidjeti pravilo 4, Odluka o natjecanju. Organizator neće prihvatiti nikakvu odgovornost za pretrpjele materijalne štete ili osobne ozljede ili smrt u vezi ili prije, za vrijeme, ili nakon regate.

 1. PRAVA KORIŠTENJA FOTOGRAFIJA I VIDEO MATERIJALA

Sudionici daju puno pravo i dozvolu organizatoru i sponzoru regate da mogu raspolagati i/ili objavljivati u elektronskim medijima na bilo koji način, bilo fotografije ili snimljeni material osoba ili jedrilica tijekom regate, uključujući, ali ne i ograničavajući se na, TV reklame i sve što se može koristiti za vlastite potrebe ili za izdavaštvo, oglašavanje i promotivne materijale.

 1. DODATNE OBAVIJESTI

Za dodatne obavijesti možete kontaktirati na mob: +385915856216 ili e-mail: jedrenjeomis@yahoo.com